Wat houdt accreditatie in?

Certificatie en Accreditatie

Certificatie instellingen controleren of bedrijven zich aan de regels van hun ISO certificatie houden. Zij voeren controles bij bedrijven uit met betrekking tot hun betreffende ISO norm en geven een onafhankelijk oordeel over de werking ervan.

Certificatie instellingen in Nederland kunnen ook kiezen voor accreditatie, dit gebeurt door de Raad voor Accreditatie (RvA). Accreditatie is het certificeren van de certificatie instelling op basis van een onafhankelijk onderzoek. Deze accreditatie is niet verplicht. Wel hebben certificatie instellingen zich te houden aan de eisen uit de internationale norm: ISO/IEC 17021. Deze norm stelt eisen aan de certificatie instellingen om op een deskundige, onafhankelijke en onpartijdige wijze de gecertificeerde bedrijven te controleren.

Waarom accreditatie?

U wilt kunnen vertrouwen op de kwaliteit van geleverde producten en diensten. Steeds meer vormen nationale en internationale normen de basis voor de beoordeling van die kwaliteit. Daarbij wordt vaak een keurmerk, certificaat of testrapport gebruikt om aan te tonen dat de kwaliteit is vastgesteld. Bijvoorbeeld een eco-keurmerk, een kwaliteitskeurmerk voor liften, of de dienstverlening in de gezondheidszorg.

Om de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van keurmerken, certificaten of testrapporten te waarborgen, beoordeelt de RvA de certificatie instellingen op haar deskundigheid en onafhankelijkheid bij het uitvoeren van de specifieke activiteiten. Accreditatie betekent dat een gezaghebbende verklaring wordt afgegeven over de technische bekwaamheid van de beoordeelde instelling.

De RvA beoordeelt instellingen en de betreffende werkzaamheden tegen nationale (NEN), Europese (EN) en internationale (ISO en IEC) normen. Leidt de beoordeling tot een positief besluit over accreditatie, dan mag de instelling vervolgens het accreditatiemerk met registratienummer voeren.

Hiermee kan een certificatie instelling aan haar eigen opdrachtgevers haar eigen bewezen deskundigheid aantonen voor die activiteit. Accreditatie bevordert zo het vertrouwen in de kwaliteit van goederen en diensten, zowel binnen als buiten Nederland.

Wie mag accrediteren?

Het toepassen van de internationale normen, die bij het accrediteren worden gebruikt, verzekert dat een product, dienst of organisatie overal op dezelfde basis wordt beoordeeld. Dat levert vertrouwen in vergelijkbaarheid van certificaten, testen en rapporten.

De Raad voor Accreditatie is de Nederlandse ondertekenaar van meerzijdige overeenkomsten met internationale overkoepelende organisaties op het gebied van accreditatie. De overeenkomsten voorkomen dat instellingen in ieder land een accreditatie moeten aanvragen. Accreditaties van de lidstaten worden over en weer geaccepteerd. Deze internationale overeenkomsten zorgen er dus voor dat accreditatie een ‘paspoort’ is waardoor de toegang tot internationale markten wordt vereenvoudigd.