Bedrijf opnemen in het nationaal register

U hebt van ons een deze link gekregen zodat u uw onderneming kunt laten registreren in het register. Het is van belang dat u de gegevens zo volledig en nauwkeurig mogelijk invult. Dit bevorderd onze processen en draagt bij een correcte registratie.

Belangrijk
U kunt maximaal 4 certificaten in één keer registreren. Wilt u meer certificaten registeren, dan wordt u verzocht de procedure te herhalen.

Algemene gegevens - Stap 1 van 4
Zoals geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en zoals weergegeven op uw certificaat.
Voor- en achternaam
Dit e-mailadres is voor onze eigen administratie en maken we niet openbaar. Vul het e-mailadres in waarop we u het beste kunnen bereiken.
Vul de website in die u openbaar op uw pagina wilt laten zien.
Vul het telefoonnummer in dat u op uw pagina wilt laten zien (niet verplicht).