Certificatie instellingen: wie zij zijn en wat zij doen

Certificatie instellingen controleren of bedrijven en organisaties of ze zich aan de regels van hun ISO managementsysteem houden. Zij voeren controles bij bedrijven en organisaties uit met betrekking tot hun ISO systeem norm en geven een onafhankelijk oordeel over de werking ervan.

Certificatie instellingen hebben zich te houden aan de eisen uit de internationale norm: ISO/IEC 17021. Deze norm stelt eisen aan de certificatie instellingen om op een deskundige, onafhankelijke en onpartijdige wijze de bedrijven en organisaties te controleren.

Wat is certificeren?

Het toepassen van de internationale normen, die bij het certificeren worden gebruikt, verzekert dat een product, dienst of organisatie overal op dezelfde basis wordt beoordeeld. Dat levert vertrouwen in vergelijkbaarheid van certificaten, testen en rapporten.

Om de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van het ISO managementsysteem te waarborgen, beoordeelt de certificatie instelling de specifieke activiteiten. De certificatie instellingen in Nederland voeren de certificeringen uit volgens de eisen uit de internationale norm ISO/IEC 17021. Certificering betekent dat een onafhankelijke verklaring wordt afgegeven over het managementsysteem van de beoordeelde organisatie. Leidt de beoordeling tot een positief besluit over certificering, dan mag de organisatie vervolgens het certificaat voeren.

Met het certificaat kan de organisatie aan haar opdrachtgevers de deskundigheid aantonen met betrekking tot haar product- en dienstverlening.  Certificering bevordert zo het vertrouwen in de kwaliteit van goederen en diensten, zowel binnen als buiten Nederland. De certificering zorgt er dus voor dat de certificering een ‘paspoort’ is waardoor de toegang tot markten (ook internationaal) beter toegankelijk is.

Lees hier meer over certificeren.