ISO certificering; voor groot en klein

ISO certificering ligt binnen het bereik van alle bedrijven, ongeacht de omvang van de organisatie en het vakgebied, overal ter wereld.

Overal waar men op de een of andere wijze moet voldoen aan wensen van mensen (opdrachtgevers) is er sprake van een manier om dingen te doen. Vooral binnen hele kleine bedrijven vinden deze activiteiten echter plaats zonder een duidelijk vastgelegd systematiek. De manier van doen is waarschijnlijk niet opgeschreven, maar zit allemaal in het hoofd van de bedrijfsleider of eigenaar. Alhoewel niet gedocumenteerd; er is wel een “manier van werken”, een systeem.

Hoe groter een bedrijf wordt, hoe meer mensen er bij betrokken zijn, des te meer bestaat er de kans dat deze manier van doen wel beschreven zijn in procedures en instructies. Er zijn wellicht formulieren en dossiers. Deze helpen om ervoor te zorgen dat niet iedereen zomaar iets doet op zijn eigen manier. De activiteiten worden op een ordelijke, gestructureerde manier uitgevoerd. Dat betekent dat tijd, geld en andere middelen efficiënt gebruikt worden.

Elke organisatie, klein of groot, heeft een manier van werken. Een systeem wat voor de organisatie werkt en haar klanten tevreden stelt. De ISO normen zijn een hulpmiddel voor een organisatie om deze structuren en de processen duidelijk in kaart te brengen. Daarnaast richt zij de focus van de organisatie op zaken die van belang zijn om in het specifieke normgebied (kwaliteit, milieu, etc.) aandacht aan te schenken aan goed inrichten, zodat de organisatie hier duidelijkheid in krijgt en houdt. De ISO normen bepalen WAT er gedaan moet worden. De onderneming bepaalt zelf HOE iets gedaan wordt.

De goede praktijkstructuren van ISO managementsystemen zijn geschikt voor alle organisaties, groot of klein en in alle marktsegmenten, commercieel, overheden, non-profit organisaties etc. Dus ook voor uw organisatie!