Kosten registratie adviesbureau / certificatie instelling

U kunt rekenen op een constante ontwikkeling van ons product. Binnen de organisatie van ISO Register hebben we namelijk dagelijks een groot aantal activiteiten, zoals:

  • Het beheren, verder ontwikkelen en verbeteren van de website en haar register.
  • Het controleren en doorsturen van offerte aanvragen.
  • Het bijhouden en controleren van de registraties.
  • Het vergroten van de vindbaarheid op het internet.
  • Het onderhouden van contacten.

Bovendien zorgt ISO Register voor een prominente positie op het internet. Wij vinden het belangrijk dat klanten uw adviesbureau of certificatie instelling snel en gemakkelijk kunnen vinden.

Ter dekking van onze organisatiekosten brengen we een registratietarief per kalenderjaar in rekening. De registratiekosten stellen we ieder jaar opnieuw vast.

Registratietarief 2021

Het tarief voor kalenderjaar 2021 is vastgesteld op € 203,40 excl. btw per adviesbureau of certificatie instelling. De jaarlijkse bijdrage is een vast tarief en er zijn geen extra kosten.
Meldt u uw organisatie middenin een kalenderjaar aan, dan berekenen we uw registratiekosten naar rato voor het resterende kalenderjaar.