Kosten registratie adviesbureau / certificatie instelling

U kunt rekenen op een constante ontwikkeling van onze diensten. ISO Register voert onder andere de volgende activiteiten uit:

  • Het beheren, verder ontwikkelen en verbeteren van de website en het register.
  • Het controleren en doorsturen van offerte aanvragen.
  • Het bijhouden en controleren van de registraties.
  • Het versterken van onze positie op het internet.
  • Het onderhouden van contacten.

Ter dekking van onze organisatiekosten brengen we een registratietarief per kalenderjaar in rekening. De registratiekosten stellen we ieder jaar opnieuw vast.

Registratietarief 2024

Het tarief voor kalenderjaar 2024 is vastgesteld op € 238,70 excl. btw per adviesbureau of certificatie instelling. De jaarlijkse bijdrage is een vast tarief en er zijn geen extra kosten.
Meldt u uw organisatie middenin een kalenderjaar aan, dan berekenen we uw registratiekosten naar rato voor het resterende kalenderjaar.