Uitleg over accreditatie


Certificatie en Accreditatie

Certificatie instellingen (ook wel CI genoemd) controleren of bedrijven zich aan de regels van hun ISO certificatie houden. Met betrekking tot de betreffende ISO norm voeren zij controles bij bedrijven uit en geven een onafhankelijk oordeel over de werking ervan.

Certificatie instellingen in Nederland kunnen ook kiezen voor accreditatie (certificatie), dit gebeurt door de Raad voor Accreditatie (RvA). Wilt u nagaan welke certificatie instelling geaccrediteerd is? Klik dan dan hier om naar de website van het RvA te gaan. 

Accreditatie is dus eigenlijk het certificeren van de certificatie instelling op basis van een onafhankelijk onderzoek. Deze accreditatie is niet verplicht, wel hebben certificatie instellingen zich te houden aan de eisen uit de internationale norm voor CI’s:  ISO/IEC 17021.

Deze norm stelt eisen aan de certificatie instellingen om op deskundige, onafhankelijke en onpartijdige wijze de gecertificeerde bedrijven te controleren.

Waarom accreditatie?

U wilt kunnen vertrouwen op de kwaliteit van geleverde producten en diensten. Steeds meer vormen nationale en internationale normen de basis voor de beoordeling van die kwaliteit. Daarbij wordt vaak een keurmerk, certificaat of testrapport gebruikt om aan te tonen dat de kwaliteit is vastgesteld. Bijvoorbeeld een eco-keurmerk, een kwaliteitskeurmerk voor liften  of de dienstverlening in de gezondheidszorg en het onderwijs.

Om de bruikbaarheid en betrouwbaarheid van keurmerken, certificaten of testrapporten te waarborgen, beoordeelt een accreditatie instelling de certificeerders op haar deskundigheid en onafhankelijkheid bij het uitvoeren van de specifieke activiteiten. Accreditatie betekent dat een gezaghebbende verklaring wordt afgegeven over de technische bekwaamheid van de beoordeelde instelling.

De accreditatie instelling beoordeelt instellingen en de betreffende werkzaamheden tegen nationale (NEN), Europese (EN) en internationale (ISO en IEC) normen. Leidt de beoordeling tot een positief besluit over accreditatie, dan mag de instelling vervolgens het accreditatiemerk met registratienummer voeren, waarmee ze haar bewezen deskundigheid voor die activiteit ook aan haar eigen opdrachtgevers kan aantonen. Accreditatie bevordert zo het vertrouwen in de kwaliteit van goederen en diensten, zowel binnen als buiten Nederland.

Wie mag accrediteren?

Het toepassen van de internationale normen die bij het accrediteren worden gebruikt, verzekert dat een product, dienst of organisatie overal op dezelfde basis wordt beoordeeld of getest. Dat levert vertrouwen in vergelijkbaarheid van certificaten, testen en rapporten in binnen- en buitenland.

De Raad voor Accreditatie (RvA) is de Nederlandse ondertekenaar van meerzijdige overeenkomsten met internationale overkoepelende organisaties op het gebied van accreditatie, zowel Europees als wereldwijd. De overeenkomsten voorkomen dat instellingen in ieder land een accreditatie moeten aanvragen, omdat accreditaties van de lidstaten over en weer worden geaccepteerd. Deze internationale overeenkomsten zorgen er dus voor dat accreditatie een ‘paspoort’ is waardoor de toegang tot internationale markten wordt vereenvoudigd.