Over ISO Register

Het ISO Register is gespecialiseerd in het landelijk registreren van bedrijven en instellingen welke een ISO certificaat hebben behaald. Marktonderzoek heeft uitgewezen dat er binnen de wereld van ISO certificering geen centraal registratiepunt is. Met het ISO Register kan het bedrijfsleven nu op een gemakkelijke wijze zien of een onderneming ISO gecertificeerd is, alsmede de status en inhoud van het certificaat.

Onze missie

Onze missie is vanaf het begin duidelijk: het bedrijfsleven inzicht geven in het segment van ISO certificering. Daarin beogen we duidelijke informatie te verstrekken over de werkwijzen en proces van certificering, als ook de mogelijkheid bieden om te toetsen of een organisatie daadwerkelijk een certificering heeft behaald.

Onze activiteiten

Het ISO Register heeft een aantal activiteiten en doelstellingen voor ogen. Deze activiteiten en doelstellingen zijn onlosmakelijk verbonden.

Registreren en Publiceren

Registratie op zichzelf staand is een belangrijk gegeven. Zonder publicatie is het registeren niet altijd zinvol. Een bedrijf kan geregistreerd staan als gecertificeerd, maar zonder gemakkelijke toegang tot een centraal register zal dit van weinig waarde zijn. ISO Register ziet het centraal registreren en openbaar publiceren van ISO certificaten als een groot voordeel voor verschillende partijen:

– Marktpartij: ISO gecertificeerde ondernemingen

Gecertificeerde bedrijven hebben te kennen gegeven graag opgenomen te willen worden in een landelijk register van ISO gecertificeerde bedrijven. Men wil als gecertificeerd bedrijf gemakkelijk vindbaar zijn. Men hoopt, mede door certificering, nieuwe klanten aan te trekken.

– Marktpartij: opdrachtgevers

Opdrachtgevers doen bij voorkeur zaken met gecertificeerde bedrijven en willen een register kunnen raadplegen om gecertificeerde toeleveranciers gemakkelijk te kunnen vinden. Ook willen opdrachtgevers inzicht verkrijgen over de status en inhoud van een certificaat zonder direct contact op te hoeven nemen met het gecertificeerde bedrijf.

Kennisvermeerdering

Een hoog percentage van alle ondernemers in Nederland, met name binnen het midden- en kleinbedrijf, is nog vaak onwetend over ISO certificering en alles wat daarmee samenhangt. Men heeft weleens iets over gehoord maar weet niet wat het nut en doel van certificering is. Ook heersen er soms negatieve vooroordelen omdat men niet weet hoe fijn en goed het is om volgens de richtlijnen van ISO bezig te zijn. Uit onderzoek en ervaring komt naar voren dat er behoefte is aan een onafhankelijke informatiebron en wegwijzer over ISO certificering.