Uit onderzoek blijkt dat ISO gecertificeerde bedrijven beter in de markt liggen en gemakkelijker tot zaken komen. ISO certificering en registratie daarvan wekt vertrouwen bij uw klanten & partners.

ISO certificering; voor groot en klein

ISO certificering ligt binnen het bereik van alle bedrijven en organisaties, ongeacht de omvang, het vakgebied de complexiteit, waar ook ter wereld.

Overal waar men op de een of andere wijze moet voldoen aan wensen van mensen (opdrachtgevers) is er sprake van een manier om dingen te doen. Vooral binnen hele kleine bedrijven vinden deze activiteiten vaak plaats zonder een duidelijk vastgelegde systematiek. De manier van doen is in de meeste gevallen niet opgeschreven en zit in het hoofd van de bedrijfsleider of eigenaar. En al is dit niet gedocumenteerd, het is wel een “manier van werken”, een systeem.

Hoe groter een bedrijf wordt, hoe meer mensen er bij betrokken zijn, hoe groter de kans dat de manier van doen wel beschreven is in procedures en instructies. Er zijn waarschijnlijk allerlei formulieren en dossiers. Deze helpen om ervoor te zorgen dat niet iedereen zomaar iets doet op zijn eigen manier of naar eigen inzicht. De activiteiten worden op een afgesproken en gestructureerde manier uitgevoerd, dit bespaart tijd, geld en middelen.

De ISO normen bepalen WAT er gedaan moet worden. Het bedrijf of de organisatie bepaalt zelf HOE iets gedaan wordt. De praktijkstructuren van ISO managementsystemen zijn geschikt voor alle organisaties, groot of klein en in alle marktsegmenten, commercieel, overheden, non-profit organisaties en etcetera. Dus ook voor uw organisatie!

Waarom eigenlijk certificeren?

Uw klanten willen kunnen vertrouwen op de kwaliteit van geleverde producten en diensten. Steeds vaker vormen normen de basis voor de kwaliteit, daarbij wordt vaak een keurmerk of certificaat gebruikt om aan te tonen dat de kwaliteit is vastgesteld. Bijvoorbeeld een eco-keurmerk, een kwaliteitskeurmerk voor liften of een certificaat in de gezondheidszorg.

Met het certificaat kan de organisatie aan haar opdrachtgevers de deskundigheid aantonen met betrekking tot haar product- en dienstverlening. Certificering bevordert zo het vertrouwen in de kwaliteit van goederen en diensten, zowel binnen als buiten Nederland.

Waar begint u?

Lees hier meer over de werkwijze van certificering. Of laat u adviseren en begeleiden en lees meer over adviesbureaus.