Uit onderzoek blijkt dat ISO gecertificeerde bedrijven beter in de markt liggen en gemakkelijker tot zaken komen. ISO certificering en registratie daarvan wekt vertrouwen bij uw klanten & partners.

ISO certificering; voor groot en klein

ISO certificering ligt binnen het bereik van alle bedrijven, ongeacht de omvang, het vakgebied de complexiteit, waar ook ter wereld.

Overal waar op de een of andere wijze moet voldoen aan wensen van mensen (opdrachtgevers) is er sprake van een manier om dingen te doen. Vooral binnen hele kleine bedrijven vinden deze activiteiten vaak plaats zonder een duidelijk vastgelegde systematiek. De manier van doen is in de meeste gevallen niet opgeschreven en zit in het hoofd van de bedrijfsleider of eigenaar. En al is dit niet gedocumenteerd, het is wel een “manier van werken”, een systeem.

Daarnaast, hoe groter een bedrijf wordt, hoe meer mensen er bij betrokken zijn, en hoe groter de kans dat de manier van doen wel beschreven is in procedures en instructies. Er zijn waarschijnlijk allerlei formulieren en dossiers. Deze helpen om ervoor te zorgen dat niet iedereen zomaar iets doet op zijn eigen manier of naar eigen inzicht. De activiteiten worden op een afgesproken en gestructureerde manier uitgevoerd, en dit bespaart tijd, geld en middelen.

Toepassen van ISO normen

De ISO normen bepalen WAT er gedaan moet worden. Het bedrijf bepaalt zelf HOE iets gedaan wordt. De praktijkstructuren van ISO managementsystemen zijn geschikt voor alle organisaties, groot of klein en in alle marktsegmenten, commercieel, overheden, non-profit organisaties en etc. Dus ook voor uw organisatie!

Het toepassen van de internationale normen die bij het certificeren worden gebruikt, verzekert dat een product of dienst overal op dezelfde basis wordt beoordeeld. Dat levert vertrouwen in vergelijkbaarheid van certificaten, testen en rapporten.

Gecertificeerd worden

Certificatie instellingen* controleren of bedrijven zich aan de regels van hun ISO managementsysteem houden. Zij voeren controles bij bedrijven uit met betrekking tot hun ISO systeem norm en geven een onafhankelijk oordeel over de werking ervan.

Certificering betekent dat een onafhankelijke verklaring wordt afgegeven over het managementsysteem van een bedrijf. Leidt de beoordeling tot een positief besluit over certificering, dan mag het bedrijf vervolgens het ISO certificaat voeren.

*Certificatie instellingen hebben zich op hun beurt te houden aan de eisen uit de internationale norm: ISO/IEC 17021. Deze norm stelt eisen aan de certificatie instellingen om op een deskundige, onafhankelijke en onpartijdige wijze de bedrijven en organisaties te controleren.

Waarom eigenlijk certificeren?

Steeds vaker vormen normen de basis voor de kwaliteit. Daarbij wordt dan een keurmerk of certificaat gebruikt om aan te tonen dat de kwaliteit is vastgesteld. Bijvoorbeeld een eco-keurmerk, een kwaliteitskeurmerk voor liften of een certificaat in de gezondheidszorg.

Met een ISO certificaat kunt u aan opdrachtgevers en klanten uw deskundigheid aantonen met betrekking tot uw product- en dienstverlening. ISO certificering bevordert zo het vertrouwen in de kwaliteit van uw producten en diensten, zowel binnen als buiten Nederland. De certificering zorgt er dus voor dat de certificering een ‘paspoort’ is waardoor de toegang tot markten beter is en u gemakkelijker tot zaken komt.

Waar begint u?

Lees hier meer over de werkwijze van certificering. Of laat u direct adviseren en begeleiden en lees meer over adviesbureaus.