Kosten certificaatregistratie

Het bijhouden en controleren van de registraties, het versterken van onze positie op het internet, het onderhouden van contacten en tal van andere relevante activiteiten behoren tot de dagelijkse gang van zaken.

Ter dekking van onze organisatiekosten brengen wij een registratietarief per jaar in rekening wat een fractie is van de totale certificeringskosten die een bedrijf heeft. De registratiekosten stellen we ieder jaar opnieuw vast.

Registratietarief 2024

Het tarief voor 2024 is vastgesteld op € 48,85 excl. btw per certificaat*. ISO Register maakt geen onderscheid in het aantal handelsnamen onder hetzelfde certificaat. U kunt dus meerdere registraties laten opnemen voor een betere vindbaarheid. De jaarlijkse bijdrage is een vast tarief per certificaat.

*Wij factureren per email. Meldt u uw organisatie en certificaat/ certificaten middenin een kalenderjaar aan, dan berekenen we de registratiekosten naar rato voor het resterende kalenderjaar. De vervolgjaren zullen we factureren volgens het vastgestelde tarief.