Kosten certificaatregistratie

Binnen de organisatie van ISO Register werken we dagelijks aan het beheren, verder ontwikkelen en verbeteren van de website en het optimaliseren van databases. Het bijhouden en controleren van de registraties, het verzamelen van nieuws en actualiteiten op het gebied van ISO certificering, het vergroten van de vindbaarheid op het internet, het onderhouden van contacten en tal van andere relevante activiteiten behoren tot de dagelijkse gang van zaken.

U kunt dus rekenen op een constante ontwikkeling van ons product. Bovendien zorgt ISO Register voor een prominente positie op het internet.

Ter dekking van onze organisatiekosten wordt slechts een uiterst gering registratietarief per jaar in rekening gebracht. De registratiekosten worden ieder jaar opnieuw vastgesteld.

Registratietarief 2021

Het tarief voor 2021 is vastgesteld op € 41,61 excl. btw per certificaat. ISO Register maakt geen onderscheid in het aantal handelsnamen onder hetzelfde certificaat. U kunt dus meerdere registraties laten opnemen voor een betere vindbaarheid. De jaarlijkse bijdrage is een vast tarief per certificaat.

*Meldt u uw organisatie en certificaat/ certificaten middenin een kalenderjaar aan, dan berekenen we de registratiekosten naar rato voor het resterende kalenderjaar.