Over ISO Register

Het ISO Register is gespecialiseerd in het landelijk registreren van bedrijven en instellingen welke een ISO certificaat hebben behaald. Met het ISO Register kan het bedrijfsleven nu op een gemakkelijke wijze zien of een onderneming ISO gecertificeerd is, alsmede wat de status en inhoud van het certificaat is.

Tevens willen we duidelijke informatie verstrekken over de werkwijze en het proces van certificering, al dan niet via adviesbureaus en certificatie instellingen, met aansluitend de mogelijkheid om deze informatie te toetsen, vooral met het oog op verstrekte certificaten.

Register voor iedereen

Certificatie en registratie op zich is een belangrijk gegeven, echter is dat zonder een database niet zo zinvol. Een bedrijf kan geregistreerd staan als gecertificeerd, maar zonder een database die voor iedereen toegankelijk is zal dit geen optimale waarde hebben.

ISO Register wil dan ook een landelijk, transparant en betrouwbaar register bieden voor alle afgegeven en geldige certificaten binnen iedere sector, met als doel om waardevolle verbindingen te leggen tussen verschillende partijen, zoals:

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers die zaken willen doen met gecertificeerde bedrijven en/ of certificering eisen van hun klanten/partners, willen een register kunnen raadplegen om gecertificeerde toeleveranciers gemakkelijk te vinden en selecteren.

Leveranciers

Leveranciers willen graag weten dat ze met een betrouwbare partij samenwerken, bij voorkeur met gecertificeerde bedrijven. In dat geval willen ook zij een register kunnen raadplegen om gecertificeerde bedrijven eenvoudig & betrouwbaar te kunnen vinden zonder daar de klant direct over te bevragen.

Overheden

Overheden vragen bij aanbesteding om certificaten van de betreffende partij(en). Zij doen graag zaken met gecertificeerde bedrijven. Overheidsinstanties willen inzicht verkrijgen over de status en inhoud van een certificaat zonder voorafgaand en direct contact daarover te hebben.

Andere gecertificeerde organisaties

Gecertificeerde organisaties geven aan graag opgenomen te willen worden in een centraal landelijk register van ISO gecertificeerde bedrijven, zodat zij gemakkelijker gevonden en geselecteerd kunnen worden op basis van ISO specialisatie, offerte voor certificatie of algemene impressie.

Gemakkelijk ISO certificatie starten

We willen het bedrijven makkelijk maken om zelf een adviesbureau of certificatie instelling (CI) te vinden, en onze grootste toegevoegde service is de mogelijkheid om een offerte aan te vragen bij meerdere adviesbureaus of CI’s tegelijk.

Een offerte aanvragen kan in slechts enkele minuten en binnen 48 uur kunnen de eerste offertes binnen zijn. Bedrijven vergelijken zelf de offertes en mogelijkheden en kunnen zo eenvoudig een geïnformeerde keuze maken bij wie zij hun ISO advies- of certificatieproces starten.

Kennisvermeerdering

Uit onderzoek en ervaring komt naar voren dat er behoefte is aan een onafhankelijke informatiebron en wegwijzer over ISO certificering.

Een groot aantal organisaties, met name het midden- en kleinbedrijf (MKB), is namelijk onwetend over ISO certificering en wat daarmee samenhangt. De meesten hebben er wel iets over gehoord, maar zijn echter onvoldoende bewust wat het nut en doel van certificering is.
Ook heersen er soms negatieve vooroordelen omdat niet ieder bedrijf weet hoe fijn en goed het is om volgens de richtlijnen van ISO bezig te zijn.

Door de waarde van certificering toe te lichten en naar de juiste websites en specialisten voor certificeringsadvies te verwijzen, willen we vooroordelen op het ‘onbekende’ wegnemen en duidelijk maken dat certificering structuur en evenwicht brengt. Daarmee willen we bijdragen we bij aan verhoging van het aantal gecertificeerde organisaties. Dit stimuleert een algemene verbetering van product- en dienstverlening en daarmee het aantal tevreden klanten binnen iedere sector.

Onze dagelijkse focus

Optimalisatie

Het beheren, verder ontwikkelen en verbeteren van de website en daarmee aan het optimaliseren van het Register.

Controle

Het bijhouden en controleren van de registraties en het onderhouden van contacten.

Vindbaarheid

Prominente positie op internet en continue vergroting van de vindbaarheid op het internet

Digitalisatie

Door continu slim gebruik van digitale mogelijkheden houden we onze kosten laag en daarmee de kosten voor registratie in de database.