Waarom zijn er ISO normen?

Kort samengevat: internationale normen zijn ontwikkeld om de grote hoeveelheid specifiek normen per land terug te dringen en wereldwijd uniformiteit en duidelijkheid te creëren. ISO normen bevorderen efficiency, leveren kostenbesparingen op, en bevorderen onderling vertrouwen en daarmee handel.

Hoe zijn de ISO normen ontstaan?

Oorspronkelijk zijn de ISO normen voor kwaliteitsmanagementsystemen ontstaan vanuit de militaire wapenindustrie. In 1959 stelde de NAVO hoge eisen aan al hun toeleveranciers waaraan men aantoonbaar diende te voldoen. Deze eisen werden vastgelegd in kwaliteitsnormen.

Naarmate deze normen en het positieve effect daarvan meer bekendheid kregen buiten de militaire industrie, ontstonden er geleidelijk aan in meerdere landen soortgelijke normen. Mede door de explosieve groei van de wereldhandel ontstond er behoefte aan meer uniformiteit in kwaliteitssystemen, waardoor exporterende bedrijven niet meer aan verschillende normen en eisen per land behoefden te voldoen.

Normen ontwikkeling

ISO normen worden ontwikkeld door de ISO organisatie in Geneve. ISO staat voor International Standarization for Organization.

In samenwerking met deskundige, internationale commissies en organisaties ontwikkelde ISO in 1987 vanuit bestaande normen een nieuwe wereldwijd geaccepteerde, universele norm; de ISO 9000 serie. De meest bekende norm hiervan is de ISO 9001 norm.

Sindsdien raakte certificering op basis van ISO kwaliteitmanagementssystemen door groeiende bekendheid en de positieve effecten van certificering in een stroomversnelling. In de afgelopen decennia zijn er tienduizenden normen ontwikkeld voor systemen, werkmethodieken, materialen, producten en begrippen. In Nederland zijn inmiddels enkele tienduizenden organisaties gecertificeerd volgens een ISO kwaliteitsnorm, en wereldwijd meer dan een miljoen.

Technische commissies

ISO normen worden ontwikkeld door technische commissies (projectcommissies), bestaande uit deskundigen uit bijvoorbeeld industriële, technische en zakelijke marktsegmenten die hebben gevraagd om de norm. De commissies kunnen vergezeld worden door vertegenwoordigers van overheidsinstanties, branche organisaties, consumentenverenigingen, gerelateerde deskundige andere organisaties en eventueel academici.

Nadat de inhoud van de nieuw ontwikkelde norm tot stand gekomen is, wordt het concept voor commentaar voorgelegd aan alle deelnemende landen. ISO werkt samen met circa 165 landen. Na definitieve goedkeuring krijgt de norm de status van officiële ISO norm en is de geboorte van een nieuwe norm een feit geworden.

Lees hier voordelen van ISO certificering voor uw bedrijf

Wij hebben zes voordelen voor u op een rijtje gezet