Overzicht ISO normen

** Deze pagina geven we een update tussen 14 juli – 28 juli 2021 **

Op deze pagina vindt u een lijst met de meest gebruikte ISO normen. Wilt u normen aanschaffen? Dabn verwijzen we u graag naar deze website. Bij aanschaf hebt u de keuze voor een PDF versie via e-mail of een gedrukt exemplaar per post.

ISO 1 - ISO 999

 • ISO 1 – Geometrische Productspecificaties (GPS) – Standaard referentietemperatuur voor geometrische productspecificatie (2002)
 • ISO 2 – Textielen – Aanduiding van de draairichting garen en aanverwante producten (1973)
 • ISO 3 – Preferente nummers – serie van preferente nummers (1973)
 • ISO 4 – Informatie en documentatie – Regels voor het afkorten van titelwoorden en titels van publicaties (1997)
 • ISO 5 – Fotografie en grafische technologie – Dichtheidsmaten
  • ISO 5-1: Geometrie en functionele notatie (2009)
  • ISO 5-2: Geometrische voorwaarden voor transmissiedichtheid (2009)
  • ISO 5-3: Spectrale condities (2009)
  • ISO 5-4: Geometrische voorwaarden voor reflectiedichtheid (2009)
 • ISO 6 – Fotografie – Zwart-wit beeldcamera film en proces-systemen – Vaststelling van ISO-snelheid (1993)
 • ISO 7 – Schroefdraden waar drukdichte verbindingen worden gemaakt
  • ISO 7-1 – Dimensies, toleranties en aanduidingen (1994)
  • ISO 7-2 – Verificatie door middel van beperkingsmeters (2000)
 • ISO 8 – Documentatie – Presentatie van tijdschriften (1997)
 • ISO 9 – Informatie en documentatie – Transliteratie van Cyrillische tekens naar Latijnse tekens – Slavische en niet-Slavische talen (1995)
 • ISO 10 – Ingetrokken in 1973
 • ISO 11 – Vliegtuigen – Grond druktestconnecties voor drukcabines (1987)
 • ISO 12 – Ruimtevaart – Leidingen – Identificatie (1987)
 • ISO 13 – Ingetrokken in 1983
 • ISO 31 – Grootheden en eenheden
 • ISO 216 – Papierformaten
 • ISO 287 – Relatieve vochtmeting papier
 • ISO 534 – Diktebepaling papier
 • ISO 536 – Basismassabepaling papier
 • ISO 639 – Codes voor de representatie van namen van talen
  • ISO 639-1:2002 – codes voor de representatie van namen van talen — deel 1: alpha-2 code
  • ISO 639-2:1998 – codes voor de representatie van namen van talen — deel 2: alpha-3 code
 • ISO 646 – Geïnternationaliseerde 7 bit ASCII varianten
 • ISO 690 – Bronvermeldingen (bibliografische vermeldingen)
 • ISO 732 – 120 (of Hamburger) fotoformaat
 • ISO 780 – Pictogrammen markering op verpakkingen (voor handling van goederen)

ISO 1000 - ISO 1999

 • ISO 1000 – SI eenheden (ISO 1000 staat ook voor een bepaalde filmgevoeligheid, maar is geen ISO-norm)
 • ISO 1004 – Informatieverwerking – Magnetische inkt karakter-herkeninng – Printspecificaties
 • ISO 1007 – Fotografie – Kleinbeeldformaat film en magazine – Specificaties
 • ISO 1101 – Geometrische Productspecificaties (GPS) – Geometrische tolerantie – Tolerancies van vorm, oriëntatie, locatie en run-out.
 • ISO 1222 – Fotografie – Statief-connecties
 • ISO 1302 – Specificeert de regels hoe de oppervlakteruwheid in technische productdocumentaties wordt aangegeven.
 • ISO/IEC 1539-1 – Fortran programmeertaal
 • ISO 1629 – Rubbers en harsen – Naamgeving
 • ISO 1745 – Informatieverwerking – Basis moduscontrole voor datacommunicatiesystemen
 • ISO 1750 – Pesticiden en andere agro-chemicaliën – Algemene namen

ISO 2000 - ISO 2999

 • ISO 2022 – informatie technologie: Codeersysteem (vnl Japans of Chinees)
 • ISO 2039 – Rockwellhardheidstest voor plastics
 • ISO 2108 – Internationaal Standaard Boeknummer (ISBN)

ISO 3000 - ISO 3999

 • ISO 3029 – 126 fotoformaat
 • ISO 3103 – Theezetten
 • ISO 3297 – International Standard Serial Number, voor tijdschriften en andere periodieke publicaties (ISSN)
 • ISO 3506 – Roestvast staal
 • ISO 3166 – Landcodes (en onderdelen van landen en afhankelijke gebieden)
  • ISO 3166-1 – Landcodes en afhankelijke gebieden (1974)
   • ISO 3166-1 alpha-2 – tweeletterige landencodes
   • ISO 3166-1 alpha-3 – drieletterige landencodes
   • ISO 3166-1 numeriek
  • ISO 3166-2 – Belangrijkste onderdelen van landen en afhankelijke gebieden
  • ISO 3166-3 – Legt codes vast die sinds 1974 uit ISO 3166-1 verwijderd zijn (landen bestaan niet meer)
 • ISO 3297 – International Standard Serial Number (ISSN), uniek identificatienummer voor periodieke publicaties
 • ISO 3591 – Sensorische analyse – Apparatuur – Wijnproefglas
 • ISO 3602 – Transliteratie van het Japans naar het Latijns alfabet
 • ISO 3738 – Rockwellhardheidstest voor harde metalen
 • ISO 3864 – Veiligheidskleuren en -tekens
 • ISO 3901 – International Standard Recording Code (ISRC)

ISO 4000 - ISO 4999

 • ISO 4217 – Muntcodes

ISO 5000 - ISO 5999

 • ISO 5218 – Codes voor het menselijk geslacht: man, vrouw, onbekend en niet gespecificeerd
 • ISO 5455 – Regels voor de schaal van technische tekeningen
 • ISO 5800 – Codes en meetmethode voor de gevoeligheid van fotografische film, zie ISO/ASA

ISO 6000 - ISO 6999

 • ISO 6508 – Rockwellhardheidstest voor metallische materialen
 • ISO 6709 – Lengte/breedte coördinaten in de geografie

ISO 7000 - ISO 7999

 • ISO 7098 – Transliteratie van het Chinees naar het Latijns alfabet
 • ISO 7810 – Afmetingen van drie formaten identiteitskaarten

ISO 8000 - ISO 8999

 • ISO 8601 – Datum en tijd weergave
 • ISO 8652 – Programmeertaal Ada
 • ISO 8859Character encoding (codering van karaktertekens)
  • ISO 8859-1 – Latin-1
  • ISO 8859-2 – Latin-2
  • ISO 8859-3 – Latin-3 (“Zuid-Europa”)
  • ISO 8859-4 – Latin-4 (“Noord-Europa”)
  • ISO 8859-5 – Cyrillisch
  • ISO 8859-6 – Arabisch
  • ISO 8859-7 – Grieks
  • ISO 8859-8 – Hebreeuws
  • ISO 8859-9 – Latin-5
  • ISO 8859-10 – Latin-6, herrangschikking van 8859-4
  • ISO 8859-15 – Latin-15, herziening van 8859-1
  • ISO 8859-16 – Latin-10 Zuidoost Europese talen en andere
 • ISO 8879 – Standard Generalized Markup Language (SGML)

ISO 9000 - ISO 9999

 • ISO 9000 – Kwaliteit: Grondbeginselen en definities
 • ISO 9001 – Kwaliteit: Eisen aan kwaliteitsmanagement
 • ISO 9004 – Kwaliteit: Richtlijnen voor prestatieverbeteringen
 • ISO/IEC 9075 – SQL
 • ISO 9126 – Software kwaliteits karakteristieken
 • ISO/IEC 9579 – Remote database access voor SQL
 • ISO 9660 – Cd-rom bestandsformaat (Joliet)
 • ISO 9899 – Programmeertaal C
 • ISO/IEC 9945 – De POSIX IEEE 1003-standaard voor op UNIX gebaseerde besturingssystemen
 • ISO 9999 – Clasificatie medische hulpmiddelen

ISO 10000 - ISO 19999

 • ISO 10444 – International Standard Technical Report Number, zie ISRN
 • ISO 10646 – Unicode
 • ISO 10957 – International Standard Music Number (ISMN)
 • ISO 12100 – Veiligheid van machines, Basisbegrippen, algemene ontwerpbeginselen
 • ISO 13053 – Six Sigma performance-improvement methodology
 • ISO 13849 – Veiligheid van machines
 • ISO 14000 – Milieumanagement familie van standaarden
 • ISO 14001 – Milieumanagementsysteem, vergelijkbaar met ISO 9000
 • ISO 14121-1 – Veiligheid van machines, Risicobeoordeling, deel 1; principes
 • ISO 14577 – Geïnstrumenteerde indentatietest voor het bepalen van hardheid en materiaalparameters
 • ISO/IEC 14977 – Extended Backus-Naur Form (zie: ISO-EBNF)
 • ISO/IEC 15445 – HyperText Markup Language (HTML)
 • NEN-ISO 15489 – Informatie en documentatie-, informatie- en archiefmanagement
 • ISO 15511 – International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations
 • ISO 15706 – Internationaal Standaard Audiovisueel Nummer (ISAN)
 • ISO 15836 – Dublin Core (DC)
 • ISO 16262 – Scripttaal Javascript
 • ISO/IEC 17020 – Algemene criteria voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren
 • ISO/IEC 17025 – Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria
 • ISO/IEC 17799 – Informatiebeveiliging
 • ISO 18028 – Netwerkbeveiliging
 • ISO 19011 – Kwaliteit: Richtlijnen voor auditing
 • ISO 19600 – Compliance management systemen

ISO 20000 - ISO 29999

 • ISO 20000: Norm voor beheren van een ICT organisatie (IT Service Management)
 • ISO 20022: Financiële diensten – UNIversal Financial Industry berichtsysteem
 • ISO/IEC TR 20943: Informatietechnologie – Procedures voor het bereiken van consistentie in registratie van metadata
  • ISO/IEC TR 20943-1:2003: Data elementen
  • ISO/IEC TR 20943-3:2004: Waardedomeinen
 • ISO/IEC 21000: Informatietechnologie – Multimedia framework (MPEG-21)
 • ISO 21047: International Standard Text Code, voor identificatie van “teksten” (ISTC)
 • ISO/IEC 21481: Informatietechnologie – Telecommunicatie en informatie-uitwisseling tussen systemen – Near Field Communication Interface en Protocol -2 (NFCIP-2)
 • ISO 21482: Ionisatie-radiatie waarschuwing
 • ISO 21500: Projectmanagement
 • ISO 22000 : Norm voor voedselveiligheid
 • ISO 22003: Voedselveiligheidssystemen – Vereisten voor entiteiten die audits en certificaten voorzien voor voedselveiligheidssystemen
 • ISO 22093: Industriële geautomatiseerde systemen en integratie – Fysieke apparaatcontrole – Dimensionele Meetinterface Standaard (DMIS)
 • ISO 22241: Dieselmotoren – NOx reductiemiddel AUS 32
  • ISO 22241-1: Kwaliteitsvoorwaarden
  • ISO 22241-2: Testmethoden
  • ISO 22241-3: Behandeling, transport en opslag
 • ISO/IEC 22250 – RELAX: Regular Language description voor XML
 • ISO 22301: Societal security – Business continuity management systems – Requirements (ENG) nog niet vertaald – Maatschappelijke veiligheid – Bedrijfscontinuïteit management systemen – vereisten
 • ISO 22313: Societal security – Business continuity management systems – Guidance (ENG) nog niet vertaald – Maatschappelijke veiligheid – Bedrijfscontinuïteit management systemen – begeleiding
 • ISO 22715: Cosmetica – verpakking en etikettering
 • ISO 22716: Cosmetica – Good Manufacturing Practices – Richtlijnen voor GMP.
 • ISO/IEC 23270:2003 – Programmeertaal C#
 • ISO/IEC 23360:Part1-2010 – Linux Standard Base Core Specification
 • ISO/IEC 25010:2011 – Softwarekwaliteit
 • ISO/IEC 25012:2008 – Datakwaliteit
 • ISO 26000 : Richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 • ISO 26324: Digital object identifier (DOI) – identificeert wetenschappelijke literatuur
 • ISO/IEC 27001: norm voor informatiebeveiliging, van kracht vanaf 2007
 • ISO/IEC 27002: norm voor informatiebeveiliging (in ontwikkeling)
 • ISO/IEC 27003: norm voor informatiebeveiliging (in ontwikkeling)
 • ISO/IEC 27004: norm voor informatiebeveiliging (in ontwikkeling)
 • ISO/IEC 27005: norm voor informatiebeveiliging (in ontwikkeling)
 • ISO/IEC 27006: norm voor informatiebeveiliging (in ontwikkeling)
 • ISO 27729: International Standard Name Identifier (ISNI) – open identificatienummer op alle gebieden van creatieve activiteit
 • ISO 28000: Norm voor risicobeheersystemen voor logistieke stromen
 • ISO 28002: Norm voor risicobeheersystemen voor logistieke stromen (aanvulling op ISO 28003)
 • ISO 28003: Risicobeheersystemen – Vereisten voor entiteiten die audits en certificaten voorzien voor risicobeheersystemen voor logistieke stromen
 • ISO 28004: Risicobeheersystemen – Richtlijnen voor het invoeren van ISO 28003
 • ISO 29481-2: VISI-systematiek voor formele digitale communicatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

ISO 30000 - ISO 39999

 • ISO/IEC 38500: Norm voor IT-Governance
 • ISO 31000:2009: Norm voor risicobeheer
 • ISO 32000-1:2008: Portable Document Format (PDF)

ISO 55000

 • ISO 55000:2014 – Assetmanagement – Overzicht, principes en terminologie
 • ISO 55001:2014 – Assetmanagement – Managementsystemen – Eisen
 • ISO 55002:2014 – Assetmanagement – Managementsystemen – Richtlijnen voor het toepassen van ISO 55001