Overzicht ISO normen

Op deze pagina vindt u een lijst met de meest gebruikte ISO normen. Wilt u normen aanschaffen? Dan verwijzen we u graag naar deze website. Bij aanschaf hebt u de keuze voor een PDF versie via e-mail of een gedrukt exemplaar per post.

ISO 1000 - ISO 9999

 • ISO 1090 – Vervaardigen van staalconstructies
 • ISO 3834 – Kwaliteitseisen voor smeltlassen van metalen
 • NEN7510 – Informatiebeveiliging in de zorg – managementsysteem
 • NEN7510 – Informatiebeveiliging in de zorg – beheersmaatregelen
 • NEN7510 – Vastlegging van acties in patiëntendossiers
 • NEN7510 – Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling
 • ISO 9000 – Kwaliteit: Grondbeginselen en definities
 • ISO 9001 – Kwaliteit: Eisen aan kwaliteitsmanagement
 • ISO 9004 – Kwaliteit: Richtlijnen voor prestatieverbeteringen

ISO 10000 - ISO 19999

 • ISO 10012 – Requirements for measurement processes and measuring equipment
 • BRL 11000 – Beoordelingsrichtlijn Bodemenergiesystemen
 • ISO 12100 – Veiligheid van machines, basisbegrippen, algemene ontwerpbeginselen
 • ISO 13053 – Six Sigma performance-improvement methodology
 • ISO 13485 – Medische hulpmiddelen
 • ISO 13849 – Veiligheid van machines
 • ISO 14001 – Milieumanagementsysteem, vergelijkbaar met ISO 9000
 • ISO 14121-1 – Veiligheid van machines, Risicobeoordeling
 • ISO 14577 – Geïnstrumenteerde indentatietest voor het bepalen van hardheid en materiaalparameters
 • ISO 14662 – Ambient Air Quality
 • ISO 15224 – Zorg en Welzijn Kwaliteitsmanagementsysteem
 • ISO 15489 – Informatie en documentatie-, informatie- en archiefmanagement
 • ISO 15511 – International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations
 • ISO 15706 – Internationaal Standaard Audiovisueel Nummer (ISAN)
 • ISO/IEC 17020 – Algemene criteria voor het functioneren van verschillende soorten instellingen die keuringen uitvoeren
 • ISO/IEC 17025 – Algemene eisen voor de bekwaamheid van beproevings- en kalibratielaboratoria
 • ISO 17100 – Vertaaldiensten

ISO 20000 - ISO 29999

 • ISO 20000 – Norm voor beheren van een ICT organisatie (IT Service Management)
 • ISO 20022 – Financiële diensten – UNIversal Financial Industry berichtsysteem
 • ISO 21047 – International Standard Text Code, voor identificatie van “teksten” (ISTC)
 • ISO 21500 – Projectmanagement
 • ISO 22000 – Norm voor voedselveiligheid
 • ISO 22003 – Voedselveiligheidssystemen – Vereisten voor entiteiten die audits en certificaten voorzien voor voedselveiligheidssystemen
 • ISO 22093 – Industriële geautomatiseerde systemen en integratie – Fysieke apparaatcontrole – Dimensionele Meetinterface Standaard (DMIS)
 • ISO 22301 – Societal security – Business continuity management systems – Requirements
 • ISO 22313 – Societal security – Business continuity management systems – Guidance
 • ISO 22715 – Cosmetica – verpakking en etikettering
 • ISO 22716 – Cosmetica – Good Manufacturing Practices – Richtlijnen voor GMP.
 • ISO/IEC 23270 – Programmeertaal C#
 • ISO/IEC 23360 – Linux Standard Base Core Specification
 • ISO/IEC 25010 – Softwarekwaliteit
 • ISO/IEC 25012 – Datakwaliteit
 • ISO 26000 – Richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 • ISO 26324 – Digital object identifier (DOI) – identificeert wetenschappelijke literatuur
 • ISO/IEC 27001 – norm voor informatiebeveiliging
 • ISO/IEC 27002 – norm voor informatiebeveiliging
 • ISO 27729 – International Standard Name Identifier (ISNI) – open identificatienummer op alle gebieden van creatieve activiteit
 • ISO 28000 – Norm voor risicobeheersystemen voor logistieke stromen
 • ISO 28002 – Norm voor risicobeheersystemen voor logistieke stromen
 • ISO 28003 – Risicobeheersystemen – Vereisten voor entiteiten die audits en certificaten voorzien voor risicobeheersystemen voor logistieke stromen
 • ISO 28004 – Risicobeheersystemen – Richtlijnen voor het invoeren van ISO 28003

ISO 30000 - ISO 39999

 • ISO 31000: Norm voor risicobeheer

ISO 40000 - ISO 49999

 • ISO 45001 – Gezond en veilig werken

ISO 50000 - ISO 55002

 • ISO 50001 – Energiemanagementsystemen
 • ISO 50003 – Eisen voor CI’s m.b.t. energiemanagement
 • ISO 55000 – Assetmanagement – Overzicht, principes en terminologie
 • ISO 55001 – Assetmanagement – Managementsystemen – Eisen
 • ISO 55002 – Assetmanagement – Managementsystemen – Richtlijnen voor het toepassen van ISO 55001