Wij zijn van mening dat de aanwezigheid van certificatie instellingen en adviesbureaus belangrijk is op isoregister.nl. Dit leidt namelijk tot een completer en actueel register. En dat is nodig, want met grote regelmaat krijgen we de volgende bezoekers op isoregister.nl.

  • Bezoekers die niet goed weten waar/hoe ze moeten beginnen in het certificeringsproces, en vanzelf geleid worden naar een lijst met de bij ons aangesloten adviesbureaus en certificatie instellingen.
  • Bezoekers die hulp willen bij het vinden van een passende certificatie instelling (CI) en/of adviesbureau, en hier meerdere offertes voor willen aanvragen.
  • Bezoekers die zelf door een overzicht van CI’s en/of adviesbureaus willen bladeren, profielen willen doornemen, en direct contact opnemen (zonder onze tussenkomst).
Samenwerking

Een goede samenwerking met u als CI/ adviesbureau ligt volgens onze visie in het delen van data, onder andere door nieuwsverspreiding van elkaars bestaan en dat van uw gecertificeerde klanten, en hierin een onafhankelijke positie hebben.

Op dit moment hebben we >2000 unieke bezoekers per maand

Uw exposure op isoregister.nl

Wij zien aan de hand van statistieken dat de website druk wordt bezocht. Wij vinden dit reden genoeg om uw Certificatie Instelling of Adviesbureau uitgebreid te laten opnemen in het register. Dit geldt ook voor uw (potentieel) gecertificeerde klanten. Daarmee zal het voor alle partijen meer opdrachten kunnen opleveren.

Op isoregister.nl bieden we daarom ook een overzicht van CI’s en adviesbureaus, en een offerte aanvraag module.

Vermelding op isoregister.nl kan u daarmee veel leads opleveren. Enerzijds door bezoekers die uw profiel interessant vinden en zelf contact opnemen. Anderzijds door bezoekers die een offerte aanvraag indienen.

De vermelding van uw CI/ adviesbureau

Als u zich bij ons aansluit, bestaat uw vermelding uit:

  • Uw profielschets (eigen geschreven profilerende tekst)
  • Uw logo
  • Normen waarin u specialiseert
  • Adres
  • Website
  • E-mail contactpersoon

Op deze wijze is het voor bedrijven eenvoudig om direct contact te leggen met u.

Klik hier voor het overzicht van CI’s die al bij ons aangesloten zijn.

Klik hier voor adviesbureaus die al bij ons aangesloten zijn.

Offerte aanvragen ontvangen

Wij nemen u graag op in ons offerte aanvraagsysteem.
Bezoekers kunnen op isoregister.nl eenvoudig en snel een offerte aanvraag in te dienen. Als de bezoeker uw bedrijf als voorkeur 1, 2 of 3 selecteert, dan sturen wij de offerte aanvraag* direct aan u door.
*Een sterk profiel van uw CI of Adviesbureau kan leiden tot ongeveer 1-2 aanvragen per maand.

Kosten registratie

De registratiekosten stellen we ieder jaar opnieuw vast. Kijk op deze pagina voor meer informatie over de kosten.